7

Geriatrie fysiotherapie

 

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen (geriatrie fysiotherapeut).

De definitie: De geriatrie fysiotherapeut draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van kwetsbare ouderen, cliënten met een hoge biologische leeftijd en complexe gezondheidsproblematiek veelal met een atypische en onduidelijke presentatie. 

De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij vooral om oude mensen die bijvoorbeeld als gevolg van hart- en vaatlijden, een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, een gebroken heup, en dergelijke, complexere problemen hebben. De gespecialiseerde fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Waarvoor kunt u zoal terecht bij de geriatrie fysiotherapeut?

  1. Ziektes als bijvoorbeeld longaandoeningen, hart- en vaatlijden, Claudicatio Intermittens (etalagebenen), voor en na operaties, neurologische aandoeningen (zoals beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, ALS) en orthopedische aandoeningen als reuma, artrose, osteoporose (botontkalking), wervelfracturen, amputaties, enzovoort.
  2. Deskundig advies met betrekking tot tiltechnieken en aanpassingen van de leefomgeving. Advies uitbrengen ten aanzien van loophulpmiddelen en andere thuiszorghulpmiddelen.
  3. Vragen betreffende mobiliteitsproblemen thuis of in het verzorgingshuis.
  4. Activeren of re-activeren.
  5. Valpreventie.
  6. De patiënten krijgen vooral persoonlijk toegespitste oefentherapie, gericht op het behoud of herwinnen van zelfstandigheid in de thuissituatie.

Tot het werk van de geriatrie fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en/of mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen, en het inschakelen van benodigde andere zorgverleners.

Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, kan men na de twintigste behandeling veelal in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of en hoe fysiotherapie wordt vergoed.

 

Geregistreerde Fysiotherapeut

promo left
Ga naar boven