7

Fysiotherapie

Fysiotherapie: een introductie
Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage. Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering. De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge eisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot fysiotherapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hogeschool voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels en richtlijnen voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennis-uitwisselingsprojecten. De fysiotherapie investeert continu in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang. Centraal staat uw belang: nu en in de toekomst.

De behandeling
Jaarlijks brengen ruim 1,5 miljoen mensen een bezoek aan een fysiotherapeut. De fysiotherapeut oefent zijn beroep uit in een praktijk, bij mensen thuis of in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis of verpleeghuis. Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens het eerste consult brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten, en van de ernst ervan. In een zorginstelling heeft een fysiotherapeut een belangrijke taak binnen het team van behandelaars en zorgverleners. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkómen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is tevens bedoeld om de kosten van gezondheidszorg te beperken.

Therapie op maat
Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde. Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft. Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende therapieën zijn:

  • Bewegingstherapie. Deze behandelmethode wordt ook wel oefentherapie genoemd en is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie. Doel ervan is bijvoorbeeld het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, het vergroten van spierkracht, het aanleren van een betere houding of bewegingswijze, een beter evenwicht of een betere ademhalingstechniek en het leren ontspannen. Soms wordt hiebij gebruik gemaakt van trainingsapparatuur. Voor een goed resultaat is thuis oefenen essentieel.
  • Massage is al sinds eeuwen een hulpmiddel tegen pijn. Doel van massage is, naast pijndemping, het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van spierspanning, en ook het aktiveren van bepaalde chemische stoffen die herstel in gang zetten.
  • Fysische therapie. Onder fysische therapie vallen onder meer warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie, ultrageluidstherapie en shockwave. Deze technieken worden soms ter ondersteuning ingezet om weefsels te doen herstellen en pijn te verlichten.

      Deze therapieën kunnen apart of gecombineerd worden toegepast.

Partners in gezondheid
De huisarts of specialist kan u verwijzen naar de fysiotherapeut voor een behandeling, maar u kunt sinds 2006 ook op eigen initiatief, dus zonder artsverwijzing, de fysiotherapeut bezoeken. Omdat het soms nog niet duidelijk is of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie behandeld kan worden zal de fysiotherapeut een korte screening doen waarvan hij kort verslag doet bij de huisarts. Ook kan alleen een onderzoek bij de fysiotherapeut worden aangevraagd.  Bij beëindiging van de fysiotherapie stuurt de fysiotherapeut meestal een verslag naar de verwijzer of de huisarts. Tussen de fysiotherapeut en de verwijzer bestaat vaak een hechte relatie. Een goed onderling contact tussen u en de fysiotherapeut is van minstens even groot belang. Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een behandeling tot een succes te laten worden. In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van uw gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.

Vergoeding
Elke zorgverzekeraar hanteert eigen vastgestelde tarieven voor fysiotherapeutische handelingen, welke variëren per specifieke handeling. De behandeling kan geheel of gedeeltelijk vergoed of niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de door u afgesloten zorgverzekering. Uw verzekeraar kan u hierover verder informeren. Het is aan te raden niet uitsluitend af te gaan op hun telefonische helpdeskinformatie. Kijk ook eens op www.fysiovergoeding.nl voor heldere informatie.

Meer informatie
Deze inleiding geeft een eerste indruk over fysiotherapie. Misschien heeft u vragen of wilt u meer weten over fysiotherapie en de mogelijkheden voor uzelf. U kunt daartoe contact met ons opnemen, of met uw huisarts of specialist. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het bureau van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie: Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, telefoon 033-4672900 of via Internet www.kngf.nl 

Folders
Onlangs is het KNGF begonnen met de uitgifte van Voorlichtingsfolders over Fysiotherapie. Hieronder kunt u een keus maken uit de inhoud van enkele verschenen exemplaren.

  • Waarom de beste behandeling?
  • Klacht over uw fysiotherapeut
  • Na een herniaoperatie
  • Wat is wijsheid na een whiplash
  • Leren leven met pijnlijke en stijve gewrichten
  • Minder last van uw rug

Geregistreerde Fysiotherapeut

promo left
Ga naar boven