7

Specialisatie

 Bij Fysiotherapiepraktijk Marlie Lemmens kunt u terecht voor  algemene en gespecialiseerde fysiotherapie.

Algemene fysiotherapie :

Bij orthopedische klachten van o.a. gewrichten, spieren, bandapparaat in het algemeen, maar ook neurologische aandoeningen. Bijvoorbeeld overbelastingsklachten, arthrose, hyperventilatie,  postoperatieve revalidatie, tenniselleboog, reuma, scoliose, rugklachten, sportletsels, nek/schouderklachten, enkelverzwikking, maar ook multipele sclerose, dwarslaesie enzovoort. Pijn veroorzaakt door Herpes Zoster kan worden behandeld met een specifieke vorm van elektrotherapie. Verder wordt o.a. gewerkt met oefentherapie, autogene ontspanningtherapie, bindweefselmassage, Triggerpointbehandeling, spierrekkingen, fangopakkingen, tapen/bandageren, houdingstherapie. 

 Gespecialiseerde fysiotherapie :

  • Geriatrische fysiotherapie: In november 2014 heeft Marlie Lemmens het diploma behaald bij de opleiding Avansplus te Breda. Hiermee is Marlie Lemmens gespecialiseerd in fysiotherapie voor de oudere mens met meerdere en/of complexere aandoeningen.
  • Ziekte van Parkinson. Sinds 2008 is Marlie Lemmens door het Radboudziekenhuis te Nijmegen bijgeschoold in de ziekte van Parkinson, en daarbij lid geworden van het landelijke Parkinsonnet en als Parkinsonfysiotherapeut verbonden aan het regionale Parkinsonnetwerk in de regio Heerlen. Binnen dit Parkinsonnetwerk bestaat een nauw contact met overige Parkinsonbehandelaars zoals de neuroloog, de revalidatie-arts, de Parkinsonverpleegkundige, en de overige paramedische zorgverleners. Jaarlijks volgt Marlie Lemmens de bijscholingen op dit gebied. Het Zorgboek voor de ziekte van Parkinson van de Stichting September is in de praktijk aanwezig
  • CVA (Cerebro Vasculair Accident)  oftewel beroerte. In het jaar 2000 heeft Marlie Lemmens de opleiding Neurological Developmental Treatment afgerond. Sindsdien maakt ze deel uit van de ketenzorg CVA in de regio Maastricht en Heuvelland (transmurale CVA-zorg). Dit staat garant voor een goede samenwerking in de zorgverlening aan de CVA-patiënt. Jaarlijks volgt Marlie Lemmens bijscholingen ten behoeve van fysiotherapie voor CVA-patiënten. Het Zorgboek voor beroerte (CVA) van de Stichting September is in de praktijk aanwezig. 
  • Dwarsleasie Inmiddels heeft Marlie Lemmens ruim 25 jaar ervaring met het behandelen van dwarslaesie patiënten, zowel lage als hoge dwarslaesies.

 

 

 

Geregistreerde Fysiotherapeut

promo left
Ga naar boven