7

Werkwijze

 

Fysiotherapie Marlie Lemmens behandelt na gedegen onderzoek tijdens het eerste consult. Uit dit onderzoek volgt, in samenspraak met de patiënt/cliënt, het individuele behandelplan. In de loop van de behandelserie en ook bij de laatste behandeling worden de onderzoeksbevindingen en testresultaten vergeleken. Tijdens en/of na de behandelserie wordt kort verslag gedaan aan de verwijzende of behandelende arts. Als de patiënt hiermee instemt wordt ook een klanttevredenheidsonderzoek gedaan na de afsluiting, zodat Marlie Lemmens u in de toekomst nog beter van dienst kan zijn.

Geregistreerde Fysiotherapeut

promo left
Ga naar boven