7

Zorgverzekering

Vergoedt uw verzekeraar fysiotherapie? Hoeveel behandelingen vergoedt uw verzekering? Gaat dit ten koste van mijn eigen risico? Antwoorden op dit soort vragen dient u steeds voor te leggen bij uw eigen zorgverzekeraar. Een paar globale antwoorden kunt u hieronder vinden.

 

Contracten met zorgverzekeraars. De meeste fysiotherapeuten hebben een zorgverlenerscontract afgesloten met de zorgverzekeraars. Helaas is het bekend dat de contracten meer en meer wurgcontracten te noemen zijn: ondertekenen leidt regelmatig tot lagere kwaliteit van fysiotherapie, minder tijd voor fysiotherapeutisch handelingen, meer administratieve verplichtingen, en de privacy van patiëntgegevens komt in het geding. En helaas is het voor een zorgverlener onmogelijk te onderhandelen over de inhoud van het contract.

Als de fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar zullen de kosten vergoed worden voor de fysiotherapeutische behandelingen waarvoor u verzekerd bent.

Maar als er geen contract is tussen fysiotherapeut en zorgverzekeraar moet de zorgverzekeraar zich aan de vergoeding houden die genoemd is op haar website: soms volledige vergoeding, soms het overgrote deel wél, en een klein deel niet. Dat hangt af van de aandoening (staat deze wel of niet op "de chronische lijst") en van uw polis (wél of geen vrije keuze voor zorgverlener).

Marlie Lemmens heeft in 2021 met bijna alle zorgverzekeraars wél een contract afgesloten. Echter niet met CZ en niet met Achmea Zilveren Kruis, omdat de contractinhoud van deze zorgverzekeraars de optimale behandelkwaliteit in de weg staat, en strijdig is met de destijds afgelegde eed van geheimhouding van patiëntgegevens. Bent u verzekerd bij CZ of Achmea Zilveren Kruis? Dan ontvangt u wél de volledige behandelvergoeding als u de Vrije Keuze Polis of Restitutiepolis hebt afgesloten. Heeft u een Natura polis? Dan ligt de vergoeding tussen 50 en 85 %, dit kan men opzoeken via de website van de zorgverzekeraar, of vragen aan Marlie Lemmens. Bij niet gecontracteerde fysiotherapiebehandelingen moet de cliënt rechtstreeks de nota aan de zorgverlener betalen en die nota indienen bij de zorgverzekeraar. Dit voordeel, de transparantie, kan een nadeel betekenen: de extra administratieve handeling.

Let dus goed op of u een Natura polis (geen vrije keuze) of een Restitutiepolis (wél vrije keuze zorgverlener) hebt. En welke van die geldt voor uw basisverzekering en welke voor uw aanvullende verzekering.

 

De chronische lijst. Of de behandeling vergoed wordt hangt bovendien ook nog af van uw aandoening: Als uw aandoening vermeld staat op "de chronische lijst" (op te zoeken via de website van uw zorgverzekeraar of vragen aan uw fysiotherapeut) zal fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed worden vanuit de basisverzekering. Echter dan moeten de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed worden. Maar als u geen aanvullende verzekering hebt afgesloten dient u die eerste 20 behandelingen uit eigen beurs te betalen.

Als uw aandoening niet voorkomst op "De chronische lijst" zal de vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling uit de aanvullende verzekering bekostigd moeten worden. Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt afgesloten zult u dus uit eigen beurs de fysiotherapiebehandeling moeten betalen.

Let dus ook goed op hoeveel fysiotherapie vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering.

 

Eigen risico: Bij vergoedingen vanuit de basisverzekering geldt een eigen risico van € 385,-- voor 2021.

 

 

 

Geregistreerde Fysiotherapeut

promo left
Ga naar boven